Máy đầm nén rác thải

  1. LLC228 Đầu ra định mức(KW): 187
   Chiều rộng trục (mm): 3430
   Trọng lượng vận hành(Kg): 28000
  1. LLC226 Đầu ra định mức(KW): 187
   Chiều rộng trục (mm): 3430
   Trọng lượng vận hành(Kg): 26000
  1. LLC223 Đầu ra định mức(KW): 147/187
   Chiều rộng trục (mm): 2910
   Trọng lượng vận hành(Kg): 23000
  1. LLC220 Đầu ra định mức(KW): 147
   Chiều rộng trục (mm): 2910
   Trọng lượng vận hành(Kg): 20000
  1. LLC233H Đầu ra định mức(KW): 250/276
   Chiều rộng trục (mm): 3800
   Trọng lượng vận hành(Kg): 33000
  1. LLC230H Đầu ra định mức(KW): 250/276
   Chiều rộng trục (mm): 3800
   Trọng lượng vận hành(Kg): 30000
SINOMACH-HI INTERNATIONAL EQUIPMENT CO,. LTD.
Địa chỉ: No.898 West Huang He Road, Changzhou city, Jiangsu Province, China
Mã bưu điện: 213136
Điện thoại:
+86-519-86781288
+86-519-86752400
Đ.T Di động:
+86-18206118633
Fax: +86-519-86781387
E-mail:
sales@changlin.com.cn
Service@changlin.com.cn