Địa chỉ: No.898 West Huang He Road, Changzhou city, Jiangsu Province, China
Mã bưu điện: 213136
Điện thoại:
+86-519-86781288
+86-519-86752400
Đ.T Di động:
+86-18206118633
Fax: +86-519-86781387
E-mail:
sales@changlin.com.cn
Service@changlin.com.cn
Cảm ơn bạn đã gửi tin nhắn,
24h tới chúng tôi sẽ trả lời bạn!

Với các thành phần liên quan tới cấu trúc,
xin vui lòng liên hệ:

E-mail: jgjhufei@changlin.com.cn
philfei@126.com
Đ.T Di động: +86-13861059121

Thông tin phản hồi