Giới thiệu về công ty SINOMAH-HI International

Công ty thiết bị SINOMAH-HI International (SINOMACH-HI International) được thành lập vào tháng 5 năm 2018, là một công ty con thuộc Tập đoàn công nghiệp nặng SINOMACH (SINOMACH-HI).Được thành lập dựa trên sự tích lũy và kết hợp của các chi nhánh kinh doanh quốc tế của SINOMACH-HI và Changlin, công ty chúng tôi có hai cơ sở chính ở Bắc Kinh và Thường Châu. Công việc kinh doanh của công ty là thương mại và các dịch vụ máy móc kỹ thuật, sản phẩm của ngành công nghiệp nặng. Chúng tôi có bốn cơ sở sản xuất quy mô lớn ở Thiên Tân, Thường Châu, Lạc Dương và Lô Châu. Văn phòng công ty đặt tại Thường Châu trong khi trụ sở quản lý đặt tại Bắc Kinh, với số vốn kinh doanh điều lệ là 100 nghìn NDT .

Địa chỉ: No.898 West Huang He Road, Changzhou city, Jiangsu Province, China
Điện thoại:+86-519-86781388
+86-519-86752400 E-mail: sales2@changlin.com.cn