Máy đào hầm

  1. EBZ135 Công suất cắt(KW): 135
   Trọng lượng tổngt): 39
   Chiều sâu hố(mm): 240
  1. EBZ160 Công suất cắt(KW): 160/100
   Trọng lượng tổngt): 48
   Chiều sâu hố(mm): 310
  1. EBZ200 Công suất cắt(KW): 200/110
   Trọng lượng tổngt): 55
   Chiều sâu hố(mm): 400
  1. EBZ220 Công suất cắt(KW): 220/132
   Trọng lượng tổngt): 68
   Chiều sâu hố(mm): 210
  1. EBZ260H Công suất cắt(KW): 260/200
   Trọng lượng tổngt): 95
   Chiều sâu hố(mm): 250