Xe tải khai thác mỏ

  1. TL843 Đầu ra định mức(KW): 247
   Dung tích tải(m3): 19
  1. TL853 Đầu ra định mức(KW): 247
   Dung tích tải(m3): 25
  1. TL865 Đầu ra định mức(KW): 309
   Dung tích tải(m3): 26
  1. TL875 Đầu ra định mức(KW): 309
   Dung tích tải(m3): 30
SINOMACH-HI INTERNATIONAL EQUIPMENT CO,. LTD.
Địa chỉ: No.898 West Huang He Road, Changzhou city, Jiangsu Province, China
Mã bưu điện: 213136
Điện thoại:
+86-519-86781288
+86-519-86752400
Đ.T Di động:
+86-18206118633
Fax: +86-519-86781387
E-mail:
sales@changlin.com.cn
Service@changlin.com.cn