Máy đào

  1. GE65H Đầu ra định mức(KW): 36.2
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 0.22
   Trọng lượng vận hành(Kg): 6100
  1. GE150H Đầu ra định mức(KW): 86
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 0.6
   Trọng lượng vận hành(Kg): 13890
  1. ZG3210-9C Đầu ra định mức(KW): 112
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 0.91
   Trọng lượng vận hành(Kg): 21000
  1. ZG3225LC-9C Đầu ra định mức(KW): 122
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 1.0
   Trọng lượng vận hành(Kg): 22000
  1. ZG3255LC-9C Đầu ra định mức(KW): 133
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 1.2
   Trọng lượng vận hành(Kg): 25000
  1. ZG3365LC-9C Đầu ra định mức(KW): 186
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 1.7
   Trọng lượng vận hành(Kg): 34100
  1. ZG3750LC-9 Chiều cao đào tối đa(mm): 11520
   Chiều cao đổ tối đa (mm): 7710
   Độ sâu đào tối đa (mm): 7350
  1. Máy đào thủy lực ZG3485LC-9C Đầu ra định mức(KW): 280
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 2.2
   Trọng lượng vận hành(Kg): 48000