Xe tải cẩu

  1. TTC025G-V Công suất định mức (KW): 220
   Tổng tải trọng nâng định mức tối đa (t): 25
   Trọng lượng vận hành (kg): 33070
  1. TTC036G-V Công suất định mức (KW): 221
   Tổng tải trọng nâng định mức tối đa (t): 36
   Max. lifting torque (kN.m): 1367
   Trọng lượng vận hành (kg): 37490
  1. TTC055G-V Công suất định mức(KW): 247.00
   Tổng tải trọng nâng định mức tối đa (t): 55.00
   Trọng lượng vận hành (kg): 41880.00
  1. TTC070G-V Công suất định mức(KW): 276.00
   Tổng tải trọng nâng định mức tối đa (t): 70.00
   Trọng lượng vận hành(kg): 46000.00