Máy ủi

  1. 713H Công suất định mức(KW): 97
   Chiều sâu ủi tối đa(mm): 560
   Trọng lượng vận hành(Kg): 12000
  1. 717H Công suất định mức(KW): 132/125
   Chiều sâu ủi tối đa(mm): 535
   Trọng lượng vận hành(Kg): 14500
  1. 719H Công suất định mức(KW): 138/143
   Chiều sâu ủi tối đa(mm): 535
   Trọng lượng vận hành(Kg): 15900
  1. 722H Công suất định mức(KW): 162
   Chiều sâu ủi tối đa(mm): 535
   Trọng lượng vận hành(Kg): 16100
  1. 722-5 Công suất định mức(KW): 162
   Chiều sâu ủi tối đa(mm): 535
   Trọng lượng vận hành(Kg): 16600
  1. 722-6 Công suất định mức(KW): 164
   Chiều sâu ủi tối đa(mm): 535
   Trọng lượng vận hành(Kg): 16500
  1. 720MH Công suất định mức(KW): 147/160
   Chiều sâu ủi tối đa(mm): 500
   Trọng lượng vận hành(Kg): 15400
  1. 724M Công suất định mức(KW): 175
   Chiều sâu ủi tối đa(mm): 500
   Trọng lượng vận hành(Kg): 19000
  1. 724MH Công suất định mức(KW): 175
   Chiều sâu ủi tối đa(mm): 470
   Trọng lượng vận hành(Kg): 19000
  1. 731M Công suất định mức(KW): 228
   Chiều sâu ủi tối đa(mm): 470
   Trọng lượng vận hành(Kg): 24000
  1. 735M Công suất định mức(KW): 257
   Chiều sâu ủi tối đa(mm): 470
   Trọng lượng vận hành(Kg): 27500
SINOMACH-HI INTERNATIONAL EQUIPMENT CO,. LTD.
Địa chỉ: No.898 West Huang He Road, Changzhou city, Jiangsu Province, China
Mã bưu điện: 213136
Điện thoại:
+86-519-86781288
+86-519-86752400
Đ.T Di động:
+86-18206118633
Fax: +86-519-86781387
E-mail:
sales@changlin.com.cn
Service@changlin.com.cn