Máy ủi

  1. 713H Công suất định mức(KW): 97
   Chiều sâu ủi tối đa(mm): 560
   Trọng lượng vận hành(Kg): 12000
  1. 717H Công suất định mức(KW): 132/125
   Chiều sâu ủi tối đa(mm): 535
   Trọng lượng vận hành(Kg): 14500
  1. 719H Công suất định mức(KW): 138/143
   Chiều sâu ủi tối đa(mm): 535
   Trọng lượng vận hành(Kg): 15900
  1. 722H Công suất định mức(KW): 162
   Chiều sâu ủi tối đa(mm): 535
   Trọng lượng vận hành(Kg): 16100
  1. 722-5 Công suất định mức(KW): 162
   Chiều sâu ủi tối đa(mm): 535
   Trọng lượng vận hành(Kg): 16600
  1. 722-6 Công suất định mức(KW): 164
   Chiều sâu ủi tối đa(mm): 535
   Trọng lượng vận hành(Kg): 16500
  1. 720MH Công suất định mức(KW): 147/160
   Chiều sâu ủi tối đa(mm): 500
   Trọng lượng vận hành(Kg): 15400
  1. 724M Công suất định mức(KW): 175
   Chiều sâu ủi tối đa(mm): 500
   Trọng lượng vận hành(Kg): 19000
  1. 724MH Công suất định mức(KW): 175
   Chiều sâu ủi tối đa(mm): 470
   Trọng lượng vận hành(Kg): 19000
  1. 731M Công suất định mức(KW): 228
   Chiều sâu ủi tối đa(mm): 470
   Trọng lượng vận hành(Kg): 24000
  1. 735M Công suất định mức(KW): 257
   Chiều sâu ủi tối đa(mm): 470
   Trọng lượng vận hành(Kg): 27500