Máy xúc trượt

  1. 250F Đầu ra định mức(KW): 35.7/36.5/36.8
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 0.35
   Trọng lượng vận hành(Kg): 3003
  1. 265F Đầu ra định mức(KW): 47/49.8
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 0.41
   Trọng lượng vận hành(Kg): 3200
  1. 275 Đầu ra định mức(KW): 55
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 0.53
   Trọng lượng vận hành(Kg): 3500
  1. S275 Đầu ra định mức(KW): 55
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 0.55
   Trọng lượng vận hành(Kg): 3600
  1. 285F Đầu ra định mức(KW): 62/60
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 0.56
   Trọng lượng vận hành(Kg): 3550/3770