Cần trục bốc xếp

  1. SQ5 Dung lượng nâng tối đa(Kg): 5000
   Mô men nâng tối đa(KN.m): 125
   Khoảng nâng tối đa(mm): 10800
  1. SQ6.3 Dung lượng nâng tối đa(Kg): 6300
   Mô men nâng tối đa(KN.m): 157
   Khoảng nâng tối đa(mm): 13800
  1. SQ8 Dung lượng nâng tối đa(Kg): 8000
   Mô men nâng tối đa(KN.m): 200
   Khoảng nâng tối đa(mm): 15300
  1. SQ10 Dung lượng nâng tối đa(Kg): 10000
   Mô men nâng tối đa(KN.m): 250
   Khoảng nâng tối đa(mm): 13300
  1. SQ12 Dung lượng nâng tối đa(Kg): 12000
   Mô men nâng tối đa(KN.m): 300
   Khoảng nâng tối đa(mm): 17000
  1. SQ6.3Z3Q Dung lượng nâng tối đa(Kg): 6300
   Mô men nâng tối đa(KN.m): 138
   Khoảng nâng tối đa(mm): 10100

Cần trục bốc xếp là loại thiết bị công nghiệp nặng sở hữu hệ thống nâng thủy lực và một hệ thống kính tầm xa nhằm thực hiện thao tác nâng, quay và vận chuyển hàng hóa. Cần cẩu của chúng tôi chủ yếu được cấu thành từ một bộ khung cần trục, khoang hàng hóa, bộ nguồn và cơ cấu cẩu. Chúng tôi có cần cẩu trục thẳng và cần cẩu gấp khúc với năng lực 2t, 3.2t, 5t, 6.3t, 8t, 10t, 12t và 16t cho quý vị lựa chọn. Bộ khung được trang bị cho cần trục bốc xếp có thể có nguồn gốc của Dongfeng, Jiefang, Auman hoặc Steyr.