SINOMACH-HI INTERNATIONAL EQUIPMENT CO,. LTD.
Địa chỉ: No.898 West Huang He Road, Changzhou city, Jiangsu Province, China
Mã bưu điện: 213136
Điện thoại:
+86-519-86781288
+86-519-86752400
Đ.T Di động:
+86-18206118633
Fax: +86-519-86781387
E-mail:
sales@changlin.com.cn
Service@changlin.com.cn
Họ và tên:
Công ty:
Địa chỉ:
E-mail:
Điện thoại/Fax:
  Cỡ máy Số khung gầm Cỡ động cơ Mã số đ ộng cơ Mã số phụ tùng Tên phụ tùng Số trang trong catalogue Số lượng mua