Xe nâng động cơ diesel

  1. CPCD10N Đầu ra định mức(KW): 34.5/32.8/30
   Tải trọng định mức(Kg): 1000
   Trọng lượng vận hành(Kg): 2450
  1. CPCD20N Đầu ra định mức(KW): 34.5/32.8/40
   Tải trọng định mức(Kg): 500
   Trọng lượng vận hành(Kg): 3440
  1. CPCD30N Đầu ra định mức(KW): 34.5/32.8/40
   Tải trọng định mức(Kg): 500
   Trọng lượng vận hành(Kg): 4255
  1. CPCD40 Công suất định mức (KW): 60/59/56/57
   Tâm tải trọng(mm): 500
   Trọng lượng vận hành(Kg): 6300
  1. CPCD45 Công suất định mức (KW): 60/59/56/57
   Tâm tải trọng(mm): 500
   Trọng lượng vận hành(Kg): 6500
  1. CPCD50 Đầu ra định mức(KW): 84.6/74/59
   Tải trọng định mức(Kg): 5000
   Trọng lượng vận hành(Kg): 8000
  1. CPCD80 Đầu ra định mức(KW): 92/84.6/97.7/82
   Tải trọng định mức(Kg): 8000
   Trọng lượng vận hành(Kg): 11300
  1. CPCD100 Đầu ra định mức(KW): 92/84.6/97.7/82
   Tải trọng định mức(Kg): 10000
   Trọng lượng vận hành(Kg): 13000
  1. CPCD160 Đầu ra định mức(KW): 118/119
   Tải trọng định mức(Kg): 16000
   Trọng lượng vận hành(Kg): 19200
  1. CPCD200 Đầu ra định mức(KW): 179
   Tải trọng định mức(Kg): 20000
   Trọng lượng vận hành(Kg): 33500
  1. CPCD250 Đầu ra định mức(KW): 179
   Tải trọng định mức(Kg): 25000
   Trọng lượng vận hành(Kg): 35500