Xe nâng điện

  1. CPD10-AC3 Chiều cao nâng(mm): 3000
   Tải trọng định mức(Kg): 1000
   Trọng lượng vận hành(Kg): 2940
  1. CPD15-AC3 Chiều cao nâng(mm): 3000
   Tải trọng định mức(Kg): 1500
   Trọng lượng vận hành(Kg): 2940
  1. CPD18-AC3 Chiều cao nâng(mm): 3000
   Tải trọng định mức(Kg): 1800
   Trọng lượng vận hành(Kg): 3090
  1. CPD20-AC3 Chiều cao nâng(mm): 3000
   Tải trọng định mức(Kg): 2000
   Trọng lượng vận hành(Kg): 3700
  1. CPD25-AC3 Chiều cao nâng(mm): 3000
   Tải trọng định mức(Kg): 2500
   Trọng lượng vận hành(Kg): 4180
  1. CPD25-ALC3 Chiều cao nâng(mm): 3000
   Tải trọng định mức(Kg): 2500
   Trọng lượng vận hành(Kg): 4580
  1. CPD30-AC3 Chiều cao nâng(mm): 3000
   Tải trọng định mức(Kg): 3000
   Trọng lượng vận hành(Kg): 5050
  1. CPD35-AC3 Chiều cao nâng(mm): 3000
   Tải trọng định mức(Kg): 3500
   Trọng lượng vận hành(Kg): 5450