Cần trục bốc xếp

Sản phẩm này đã ngừng bán và đã không trên các kệ hàng của chúng tôi.

Miêu tả về cần trục bốc xếp
Cần trục bốc xếp là một loại thiết bị cẩu dùng để xếp hàng hoá...

Đặc điểm của cần trục bốc xếp
1. Cánh tay dẫn bằng thủy lực;
2. Phần nối tiếp có thể uốn nếp;
3. Có một hoặc nhiêu phần có thể co duỗi.

Công dụng của cần trục bốc xếp
Cần trục bốc xếp được sử dụng rộng rãi để bốc hoặc dỡ vật liệu, hàng hoá...tăng cường hiệu quả công việc. Công ty SINOMACH cung cấp cho khách hàng toàn cầu các loại sản phẩm thiết bị xây dựng như máy xúc, máy ủi, máy lát đường, xe trôn bê tông và cần cầu v.v.

Sản phẩm liên quan