Cần trục bốc xếp

Sản phẩm này đã ngừng bán và đã không trên các kệ hàng của chúng tôi.

Tham số kỹ thuật của xe cần cẩu với khung gầm Dong Feng:

S/N Model Thườg Lâm Loại khung gầm Kích thư ớc(D*R*C) (mm) Chiều dài vận chuyển trước khi lắp ráp lại (mm) Kích thư ớc vận chuyển sau khi lắp ráp lại Đ* R*C) Loại cần trục Trọng lượng nâng (kg) Trọng lư ợng tải sau khi lắp ráp Kích thước bánh xe Loại động cơ Công suất (KW)
1 CHL5120JSQD EQ1126 KJ1 8465* 2470*3500 6100 5300*2294* 550(600) QYS-5II 7600 4600 9.00-20 (9.00R20 Tùy chọn) ISDe160 30 (ISEe 180 30 ISDe185 30 Tùy chọn) 118 132 136
8465* 2470*3400 5200*2294* 550(600) QYS-5ZII 8300 3900
8465* 2470*3300 5350*2294* 550 QYS-4IIA 7000 5300
8465* 2470*3250 5450*2294* 550 QYS-3.2II 6800 5400
8465* 2470*3200 5300*2294* 550 QYS-3.2ZII 6600 5600
2 CHL5121JSQD LZ1120 LAPT 9000* 2470*3300 6500 5850*2294* 550 QYS-5II 7830 3985 8.25-20 (8.25-16 l Tùy chọn) YC4E140-30 Yuchai (ISDe140 30 Tùy chọn l) 103 103
9000* 2470*3230 5750*2294* 550 QYS-5ZII 7530 4285
9000* 2470*3150 5950*2294* 550 QYS-4IIA 7330 4485
9000* 2470*3100 6080*2294* 550 QYS-4ZII 7130 4685
3 CHL5130JSQD DFL1140B 9000* 2500*3500 6600 5800*2294* 550 QYS-6.3III 8700 4600 9.00-20 (9.00R20 10.00-20 10.00R20) ISDe180 30 (ISDe185 30 ISDe210 30 Tùy chọn) 132 136 155
9000* 2500*3400 5700*2294* 550 QYS-6.3ZII 8350 4950
9000* 2500*3280 5900*2294* 550 QYS-5II 8150 5150
9000* 2500*3150 6080*2294* 550 QYS-5ZII 8000 5300
4 CHL5200JSQD EQ5201 GFJ6 11900* 2470*3650 8500*2294* 550(800) (5850+1300 wheelbase Cự ly trục) QYS-8IIIA 13360 6495 10.00-20 (10.00R20 11.00-20 11.00R20 Tùy chọn) ISDe230 30 (ISDe210 30 Tùy chọn) 169 155
11100* 2470*3650 7600*2294* 550(800) (5350+1300 wheelbase Cự ly trục) 13210 6645
11900* 2470*3600 8600*2294* 550(800) (5850+1300 wheelbase Cự ly trục) QYS-6.3III 12100 7755
11100* 2470*3600 7750*2294* 550(800) (5350+1300 wheelbase Cự ly trục) 11950 7905
11900* 2470*3500 8500*2294* 550(800) (5850+1300 wheelbase Cự ly trục) QYS-6.3ZII 11600 8255
11100* 2470*3500 7650*2294* 550(800) (5350+1300 wheelbase Cự ly trục) 11450 8405
11900* 2470*3350 8700*2294* 550(800) (5850+1300 wheelbase Cự ly trục) QYS-5II 11200 8655
11100* 2470*3350 7850*2294* 550(800) (5350+1300 wheelbase Cự ly trục) 11050 8805
5 CHL5124JSQD DFL1120B 9000* 2500*3400 6600 5800*2294* 5500(600) QYS-5II 7820 3990 9.00-20 9.00R20 ISDe180 30 (ISDe185 30 Tùy chọn) 132 136
9000* 2500*3300 5900*2294* 5500(600) QYS-4IIA 7320 4490
9000* 2500*3200 6080*2294* 5500(600) QYS-4ZII 7120 4690
6 CHL5090JSQD EQ1092 F3GJ1 7995* 2470*3280 5100 4400*2294* 550 QYS-4IIA 6000 2905 9.00-20 YC4E140-30 103
7995* 2470*3220 4500*2294* 550 QYS-3.2II 5750 3155
7995* 2470*3150 4330*2294* 550 QYS-3.2ZII 5650 3255
7 CHL5310JSQD DFL13 11A3 11980* 2500*3800 9500 8300*2300* 550(800) QYS-12III 17550 13225 3-seat 13320 2-seat 10.00-20 10.00R20 11.00-20 11.00R20 ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe290 30 198 180 213
11980* 2500*3700 8200*2300* 550(800) QYS-12ZIII 17050 13755 3-seat 13820 2-seat
8 CHL5310JSQD DFL13 11A3 11980* 2500*3600 9500 8400*2300* 550(800) QYS-10III 16550 14255 3-seat 14320 2-seat 10.00-20 10.00R20 11.00-20 11.00R20 ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe290 30 198 180 213
11980* 2500*3700 8000*2300* 550(800) QYS-12ZIII( đặt sau) 17150 13655 3-seat 13720 2-seat
9 CHL5250JSQD DFL125 0A9 11960* 2500*3800 8300*2294* 800(550) (5700+1300 wheelbase Cự ly trục) QYS-12III 16195 8600 3-seat 8665 2-seat 10.00-20 10.00R20 11.00-20 11.00R20 ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 169 180 198
10960* 2500*3800 7300*2294* 800(550) (5350+1300 wheelbase Cự ly trục) 16045 8750 3-seat 8815 2-seat
11960* 2500*3700 8400*2294* 800(550) (5700+1300 wheelbase Cự ly trục) QYS-12ZIII 15795 9000 3-seat 9065 2-seat
10960* 2500*3700 7400*2294* 800(550) (5350+1300 wheelbase Cự ly trục) 15645 9150 3-seat 9215 2-seat
11960* 2500*3360 8500*2294* 800(550) (5700+1300 wheelbase Cự ly trục) QYS-10III 15495 9300 3-seat 9365 2-seat
10960* 2500*3600 7500*2294* 800(550) (5350+1300 wheelbase Cự ly trục) 15345 9450 3-seat 9515 2-seat
11960* 2500*3700 8000*2294* 800(550) (5700+1300 wheelbase Cự ly trục) QYS-12ZIII( đặt sau) 15860 8935 3-seat 9000 2-seat
10960* 2500*3700 7000*2294* 800(550) (5350+1300 wheelbase Cự ly trục) 15710 9085 3-seat 9150 2-seat
10 CHL5122JSQD EQ512 1GFJ 9000* 2470*3400 6600 5800*2294* 550(600) QYS-5II 8205 4000 9.00-20 9.00R20 10.00-20 10.00R20 ISDe160 30 ISDe180 30 118 132
9000* 2470*3500 5700*2294* 550(600) QYS-5ZII 8605 3600
9000* 2470*3300 5850*2294* 550(600) QYS-4IIA 7705 4500
9000* 2470*3400 5950*2294* 550(600) QYS-4ZII 7505 4700
9000* 2470*3200 6080*2294* 550(600) QYS-3.2II 7305 4900


Tham số kỹ thuật co duỗi:
Loại QYS-1.0II QYS-1.0IIA QYS-2IIB QYS-3.2I QYS-3.2II QYS-4IIA QYS-5II QYS-6.3III QYS-8IIIA QYS-10 III QYS-12 III QYS-12IV QYS-16IV
Mômen tải trọng lớn nhất (KN.m) 20 35 42 64 64 100 125 154.5 240 300 360 420
Trọng tải lớn nhất (kg) 1000 1000 2000 3200 3200 4000 5000 6300 8000 10000 12000 16000
Phạm vi thao tác lớn nhất (m) 3.26 4.0 6.0 5.3 7.4 7.4 8.2 10.3 12.2 13.4 13.5 14.2 17.6
Chiều cao nâng lớn nhất (m) 3.8 4.7 6.4 5.5 7.8 8.2 8.9 10.8 12.3 14.5 14.2 15.2 17.8
Góc quay không


Tham số kỹ thuật co duỗi:
Loại QYS-1.0ZII QYS-2ZIA QYS-3.2ZII QYS-4.0ZII QYS-5ZII QYS-6.3ZII QYS-10ZII QYS-12ZII
tải trọng lớn nhất (KN.m) 20 40 64 84 125 126 200 240
Trọng tải lớn nhất (kg) 1000 2000 3200 4000 5000 6300 10000 12000
Phạm vi thao tác lớn nhất (m) 3.5 4.4 6.6 7.16 8.1 8.2 8.0 10
Chiều cao nâng lớn nhất (m) 4.8 5.3 8.0 8.3 10.2 10.2 9.7 11.7
Góc quay 360 độ Dương Âm 370 độ quay Không hạn chế 360 độ Dương Âm
Công ty SINOMACH cung cấp cho khách hàng toàn cầu các loại sản phẩm thiết bị xây dựng như máy xúc, máy ủi, máy lát đường, xe trôn bê tông và cần cầu v.v.

Sản phẩm liên quan